ghe da san truong

Ký ức về ghế đá sân trường?

Ký ức về ghế đá sân trường? 1

Bạn có ký ức về ghế đá sân trường? Bạn có mối tình thơ nào không? Hàng ghế đá xanh tàn cây góc sân trường Hành lang ấy xa dần xa bước chân người Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp […]