ban ghe da hoa cuong

Bàn ghế đá hoa cương-HC09

Bàn ghế đá hoa cương-HC09 1

  Giới thiệu về bàn ghế hoa cương-HC09 Bàn ghế đá hoa cương-HC09 của chúng tôi sử dụng chất liệu là sắt 4 là sắt cáp thép bền dẻo không dòn và xi măng loại tốt, sử dụng cát bê tông trắng đảm bảo chất lượng.Bàn ghế đá hoa cương-HC09 có kích thước tựa rộng 35cm bệ […]

Bàn ghế đá hoa cương-HC08

Bàn ghế đá hoa cương-HC08 4

  Giới thiệu về bàn ghế hoa cương-HC08 Bàn ghế đá hoa cương-HC08 của chúng tôi sử dụng chất liệu là sắt 4 là sắt cáp thép bền dẻo không dòn và xi măng loại tốt, sử dụng cát bê tông trắng đảm bảo chất lượng.Bàn ghế đá hoa cương-HC08 có kích thước tựa rộng 35cm bệ […]

Bàn ghế đá hoa cương-HC07

Bàn ghế đá hoa cương-HC07 7

  Giới thiệu về bàn ghế hoa cương-HC07 Bàn ghế đá hoa cương-HC07 của chúng tôi sử dụng chất liệu là sắt 4 là sắt cáp thép bền dẻo không dòn và xi măng loại tốt, sử dụng cát bê tông trắng đảm bảo chất lượng.Bàn ghế đá hoa cương-HC07 có kích thước tựa rộng 35cm bệ […]

Bàn ghế đá hoa cương-HC06

Bàn ghế đá hoa cương-HC06 11

  Giới thiệu về bàn ghế hoa cương-HC06 Bàn ghế đá hoa cương-HC06 của chúng tôi sử dụng chất liệu là sắt 4 là sắt cáp thép bền dẻo không dòn và xi măng loại tốt, sử dụng cát bê tông trắng đảm bảo chất lượng.Bàn ghế đá hoa cương-HC06 có kích thước tựa rộng 35cm bệ […]

Bàn ghế đá hoa cương-HC04

Bàn ghế đá hoa cương-HC04 13

Giới thiệu về bàn ghế hoa cương-HC04 Bàn ghế đá hoa cương-HC04 của chúng tôi sử dụng chất liệu là sắt 4 là sắt cáp thép bền dẻo không dòn và xi măng loại tốt, sử dụng cát bê tông trắng đảm bảo chất lượng.Bàn ghế đá hoa cương-HC04 có kích thước tựa rộng 35cm bệ ngồi […]

Bàn ghế đá hoa cương-HC02

Bàn ghế đá hoa cương-HC02 15

  Giới thiệu về bàn ghế hoa cương-HC02 Bàn ghế đá hoa cương-HC02 của chúng tôi sử dụng chất liệu là sắt 4 là sắt cáp thép bền dẻo không dòn và xi măng loại tốt, sử dụng cát bê tông trắng đảm bảo chất lượng.Bàn ghế đá hoa cương-HC02 có kích thước tựa rộng 35cm bệ […]