Bán bàn ghế đá 2 màu

Bàn vuông 2 màu

Bàn vuông 2 màu 5

Giới thiệu về bàn vuông 2 màu Bàn vuông 2 màu của chúng tôi sử dụng chất liệu là sắt 4 là sắt cáp thép bền dẻo không dòn và xi măng loại tốt, sử dụng cát bê tông trắng đảm bảo chất lượng.Bàn vuông 2 màu có kích thước tựa rộng 35cm bệ ngồi rộng 40cm.Sản […]

Bàn ghế đá 2 màu-08

Bàn ghế đá 2 màu-08 7

Giới thiệu về bàn ghế đá 2 màu-08 Bàn ghế đá 2 màu-08 của chúng tôi sử dụng chất liệu là sắt 4 là sắt cáp thép bền dẻo không dòn và xi măng loại tốt, sử dụng cát bê tông trắng đảm bảo chất lượng.Bàn ghế đá 2 màu-08 có kích thước tựa rộng 35cm bệ […]

Mẫu bàn ghế đá 2 màu-07

Mẫu bàn ghế đá 2 màu-07 9

Giới thiệu về ghế đá 2 màu-07 Bàn ghế đá 2 màu-07 của chúng tôi sử dụng chất liệu là sắt 4 là sắt cáp thép bền dẻo không dòn và xi măng loại tốt, sử dụng cát bê tông trắng đảm bảo chất lượng.Bàn ghế đá 2 màu-07 có kích thước tựa rộng 35cm bệ ngồi […]

Bàn ghế đá 2 màu-06

Bàn ghế đá 2 màu-06 11

Giới thiệu về ghế đá 2 màu-06 Bàn ghế đá 2 màu-06 của chúng tôi sử dụng chất liệu là sắt 4 là sắt cáp thép bền dẻo không dòn và xi măng loại tốt, sử dụng cát bê tông trắng đảm bảo chất lượng.Bàn ghế đá 2 màu-06 có kích thước tựa rộng 35cm bệ ngồi […]

Bàn ghế đá 2 màu-05

Bàn ghế đá 2 màu-05 13

Giới thiệu về bàn ghế đá 2 màu-05 Bàn ghế đá 2 màu-05 của chúng tôi sử dụng chất liệu là sắt 4 là sắt cáp thép bền dẻo không dòn và xi măng loại tốt, sử dụng cát bê tông trắng đảm bảo chất lượng.Bàn ghế đá 2 màu-05 có kích thước tựa rộng 35cm bệ […]

Bàn ghế đá 2 màu-04

Bàn ghế đá 2 màu-04 15

Giới thiệu về ghế đá 2 màu-04 Bàn ghế đá 2 màu-04 của chúng tôi sử dụng chất liệu là sắt 4 là sắt cáp thép bền dẻo không dòn và xi măng loại tốt, sử dụng cát bê tông trắng đảm bảo chất lượng.Bàn ghế đá 2 màu-04 có kích thước tựa rộng 35cm bệ ngồi […]

Bàn ghế đá 2 màu-03

Bàn ghế đá 2 màu-03 17

Giới thiệu về ghế đá 2 màu-03 Bàn ghế đá 2 màu-03 của chúng tôi sử dụng chất liệu là sắt 4 là sắt cáp thép bền dẻo không dòn và xi măng loại tốt, sử dụng cát bê tông trắng đảm bảo chất lượng.Bàn ghế đá 2 màu-03 có kích thước tựa rộng 35cm bệ ngồi […]

Bàn ghế đá 2 màu-02

ban ghe da 2 mau 2

Giới thiệu về ghế đá 2 màu-02 Bàn ghế đá 2 màu-02 của chúng tôi sử dụng chất liệu là sắt 4 là sắt cáp thép bền dẻo không dòn và xi măng loại tốt, sử dụng cát bê tông trắng đảm bảo chất lượng.Bàn ghế đá 2 màu-02 có kích thước tựa rộng 35cm bệ ngồi […]